Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CATERINGU DIETETYCZNEGO

 

 1. Zamawiający dietę potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy jaką zamawiający zawiera z podmiotem MWM GROUP  z siedzibą w Koszalinie 75-644, ul. Jaśminowa 16, NIP: 669-181-87-45.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu.
 4. Zamawiający oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony, a także że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające złożenia zamówienia.
 5. Zamawiający obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety.
 6. Właściciel firmy MWM GROUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. odmowy udzielenia informacji dotyczące stanu zdrowia zamawiającego, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia zamawiającego;
  2. nieudzielenia przez zamawiającego wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z cateringu dietetycznego, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych zamawiającemu.
 7. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy zamawiający jest obowiązany również do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Każdy zestaw cateringowy składa się z 5 posiłków. W skład zestawu cateringowego wchodzą:
  1. śniadanie;
  2. przekąska;
  3. obiad;
  4. podwieczorek;
  5. kolacja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wyżej wymienione posiłki mogą zawierać alergeny: Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż, jak również produkty przygotowane na ich bazie, Skorupiaki i produkty pochodne, Jaja i produkty pochodne, Ryby i produkty pochodne, Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne, Soję i produkty pochodne, Mleko i produkty pochodne łącznie z laktozą, Orzechy, tj. migdały, laskowe, włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, orzechy makadamia lub Queenslan, a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, Seler i produkty pochodne, Gorczycę i produkty pochodne, Nasiona sezamu i produkty pochodne, Dwutlenek siarki i siarczyny, Łubin i produkty pochodne, Mięczaki i produkty pochodne.
 9. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do niedzieli dostarczane są dnia poprzedniego do godziny 22:00 lub w dniu spożycia do godziny 9:00 w zależności od indywidualnych ustaleń z zamawiającym.
 10. Do ceny zestawów nie dolicza się dodatkowych opłat za dostawę na terenie miejscowości wyszczególnionych na stronie www.dietafigura.pl.
 11. Ceny dostaw poza miejscowości wymienione na stronie www.dietafigura.pl ustalane są indywidualnie.
 12. W zakresie usług świadczonych przez firmę MWM GROUP obowiązuje system przedpłaty za zamówione zestawy. W przypadku braku płatności MWM GROUP ma prawo wstrzymać realizację zamówienia.
 13. Korzystanie z usług MWM GROUP jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.dietafigura.pl
 14. Zestaw próbny diety może być zamówiony tylko raz przez jednego zamawiającego.
 15. Istnieje możliwość zapłaty przelewem na konto bankowe MWM Group lub za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl, lub gotówką u kuriera.
 16. Na życzenie zamawiającego MWM GROUP Sp. wystawi fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za dietę.
 17. W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy. Warunkiem dokonania modyfikacji o których mowa w zdaniu pierwszym jest poinformowanie o wszelkich zmianach firmy MWM GROUP do godziny 18.00 dwa dni przed wprowadzoną zmianą.
 18. Wszelkie zmiany MWM GROUP potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez zamawiającego adres.
 19. W przypadku dokonania zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw, zmiany rodzaju diety w trakcie jej trwania, zamawiający jest zobligowany do uregulowania należności, która powstała z tytułu zmiany.
 20. MWM GROUP w każdym momencie może zmienić warunki dostaw lub odstąpić od umowy świadczenia usługi cateringu dietetycznego.
 21. W przypadku gdy dokonane przez zamawiającego lub MWM GROUP zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – ma on do wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest pisemne oświadczenie zamawiającego z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.
 22. W przypadku nieodebrania zestawu z winy zamawiającego przez co należy rozumieć również brak zamawiającego lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym – MWM GROUP potraktuje zestaw cateringowy jako dostarczony.
 23. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy MWM GROUP –  zobowiązuje się dostarczyć dietę pod inny wskazany przez zamawiającego adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z zamawiającym terminie.
 24. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@dietafigura.pl
 25. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później niż w dniu przeznaczenia diety do spożycia.
 26. Zamawiający składając zamówienie zawiera z MWM GROUP umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MWM GROUP.
 27. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów firmy MWM GROUP przechowywane są w bazie danych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
 28. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.

TIME TO DETOX

NOWOŚĆ! Wybierz jedną z naszych 3 wspaniałych opcji diet detoksykujących.