Polityka Prywatności Dieta Figura

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż:

1. Administratorem danych jest spółka działającą pod firmą MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie75-644 przy ulicy Jaśminowej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, telefon: +48 509983362, poczta elektroniczna: kontakt@dietafigura.pl

2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zamówień i usług oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.

3.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO:
– art.6 pkt 1 lit. a. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanej zgody,
– art.6 pkt 1 lit. b. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

– art.6 pkt 1 lit. c. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
– art.6 pkt 1 lit. f. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie przez Administratora danych na podstawie zgody.
6. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu:
– przedawnienia roszczeń,
– wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),
– w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka,
– wykonania umowy,
– czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia,
– czynności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
– fakturowaniem,
– pobieraniem opłat,
– rozpatrywaniem reklamacji,
– ewentualne dochodzenie wierzytelności,
– kontrolą jakości usług,
– marketingiem własnych usług.

9. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”),
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.

10. Administrator danych przetwarzający dane osobowe stosuje środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.
– kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych DIETA FIGURA,
– podmiotom z którymi DIETA FIGURA współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych,
– dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce,
– dostawcom usług archiwizacji dokumentacji,
– podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,
– kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne,
– agencjom marketingowym,
– biurom rachunkowym.
W/W podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

12. Serwis DietaFigura.pl używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

13. SerwisDietaFigura.pl stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania, oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki)

14. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

15. Administratorem można skontaktować się poprzez kontakt pisemny, na adres: MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie75-644 przy ulicy Jaśminowej 16, poczta elektroniczna: kontakt@dietafigura.pl